Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Vivace setter ny standard for etterklangsanlegg

Vivace er et elektronisk etterklangsystem som setter ny standard for muligheter, tekniske funksjoner og lydkvalitet.

Vivace optimaliserer rommets akustikk ved hjelp av elektroakustikk slik at "tørre" rom perfeksjoneres for akustiske fremføring. Vivace er et av verdens ledende etterklangsystem designet ut ifra fysiske lover for romakustikk.

Det er en magisk opplevelse når etterklangsystemet slås på i en "død" kultursal, auditorium eller kirke. Rommet endres til en levende og "aktiv" konsertarena akkurat slik du ønsker at det skal være. Vivace er designet for å bedre rommets akustiske egenskaper. Det skapet er optimalisert lydinntrykk for alle tilhørere uansett hvor de sitter i salen.

bruke2.jpg

I Audiens Norge er Jo Wang fagansvarlig for design og løsningsvalg til hvert enkelt lokale. Jo har tidligere jobbet i firmaet Panpot og han er spesialist for innjustering av etterklangsanlegg.

Audiens Norge er samarbeidspartner med det velrenommerte Tyske akustikkselskapet Mûller BBM og Nordisk distributør av Vivace etterklangsystemer.

Les mye mer om Vivace etterklangsystemer her.

Mueller BBM er vår samarbeidspartner. Se internasjonale Vivace referanser her.