Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Romklang Demo

Velkommen til Vivace demo på Rommen Scene, Oslo. Torsdag 9.november kl 11.30

Rommen Scene har et svært variert repertoar.
For å effektivisere lyd forberedelser og skreddersy salen for enhver akustisk konsert, har vi sammen med Müller BBM installert siste generasjon av Vivace etterklangssystem

Vi inviterer til gjennomgang og demo torsdag 9. november. Her vil du få muligheten til å oppleve systemet i bruk.

Program

11:30 introduksjon Jo Wang
Musikalske innslag
11:40 Cello, Fiolin
11:50 Klaver
12:00 Erfaringer ved daglig leder Rommen Scene Kristian Harnes
12:10 Spørsmål/diskusjon

Adresse:
Karen Platous vei 31
0988 Oslo