Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Nå kan du lease hos Audiens Norge AS

 index.png

Behov for forutsigbarhet og fleksibilitet?

Audiens Norge tilbyr leasing i samarbeid med SG Finans som gjør at din bedrift kan velge leiefinansiering som et finansieringsalternativ for audiovisuelt utstyr. SG Finans er per i dag markedsledende innen leie og leasing til næringslivet.

Leie er en av de mest benyttede finansieringsformene for anskaffelse av teknologisk utstyr for offentlig og privat virksomhet. Tradisjonelt faller annenhåndsverdien på teknologisk utstyr raskt etter anskaffelse og en leieavtale gir derfor en mer korrekt betalingsperiode knyttet til den teknologiske utviklingen på produktet.

Hvorfor velge leie fra SG Finans?

 • Leie gir enkel regnskapsføring da leiebeløpet kan føres som en direkte kostnad
 • Spre investeringskostnaden utover leieperioden/bruksperioden
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift
 • Med leiefinansiering kan bedriften din frigjøre kapital til kjernevirksomhet
 • Bedre likviditet
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden
 • Muligheter for oppgraderinger og utskiftninger underveis i leieperioden
 • 100% finansiering

Leieavtalen – i korte trekk

 • Leieperiode fra 24-60 mnd
 • Månedlig eller kvartalsvis faktura
 • SG Finans er formell eier av objektene i leieperioden, mens bedriften har full bruksrett

Hvordan fungerer leie/leieforespørsel?

 • Ta kontakt med Audiens Norge for motta finansieringstilbud
 • For å kunne gi et endelig bindende tilbud må SG Finans foreta en kredittvurdering av Deres virksomhet
 • Du vil så få tilbakemelding fra Audiens Norge vedrørende finansieringen, og ved innvilgelse mottar du en link til leieavtalen til din e-postadresse for elektronisk signering med Bank ID på mobil eller med kodebrikke

Ønsker du å vite mer om hvorfor leie kan være en effektiv finansieringsløsning for din bedrift kan du klikke deg inn på SG Finans’ hjemmeside (https://www.sgfinans.no/)