Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Revostage Sceneplattinger

Audiens Norge AS er nå leverandør av Revostage i Norge.

Portable sceneløsninger som er enkelt å sette opp og ta ned igjen.
Det er ingen tunge løft når ben og plattinger er fysisk lette å håndtere.

Revostage:
Konkurrent:
Kapasitet: 2 tonn/m2 Kapasitet: 750kg/m2
Vekt 1m x 1m på 1,5m høyde: 9kg/m2

Vekt 1m x 1m på 1,5m høyde: 16kg/m2

Vekt 2m x 1m på 1,5m høyde: 18kg/m2

Vekt 2m x 1m på 1,5m høyde: 29kg/m2


Revostage kommer snart inn på vår nettside og produktene er allerede bestillingsklare. Se video