Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Lyd og Bilde i Rissa Kirke

Det har blitt meget bra lyd og bildeanlegg i den gamle og flotte Rissa kirka på Fosenhalvøya.

Etter en lang tid med planlegging, og noen reviderte søknader til riksantikvaren, ble til slutt et høykvalitets lyd-, lys- og bildeanlegg installert.

En utfordring som ofte dukker opp i slike prosjekter er å kunne forene ønsker fra et engasjert kirkefolk med alle de interiørmessige hensyn som må tas- og som igjen skal godkjennes av riksantikvaren. I tillegg må løsningen også passe inn i de økonomiske rammene for prosjektet.

På galleriet er det nå 2 flotte prosjektorer som projiserer et klart og fint bilde i 3 meters bredde på 18 meters avstand. Det ble en diskré og fin plassering av prosjektorene som ikke medførte noen inngrep i kirkeinteriøret.

rissa.jpg

rissa2.jpg Lesepulten fikk en flott svanehals-mikrofon montert i et "vibrasjonsfeste"
rissa3.jpg KV2 ESD5 er en høykvalitets 2-veis høyttaler som ble installert foran på hver side av koråpningen for å gi god lyd på de første kirkebenkene. Høyttaleren ble lakkert i samme farge som veggen bak.

rissa4.jpg
Hovedhøyttalerene ble KV2 ESD36 som er et fulltonesystem med 3 stk. 6" elementer og 2" diskant. Dette er et høyttalersystem som sørger for ekstremt høy vokaltydelighet og som har alle de egenskapene vi er ute etter for: kor, vokal og akustisk lydgjengivelse. Høyttalerne ble lakkert i kirkens interiørfarger.
Legg også merke til de små KV2 ESD5 "støttehøyttalerne" i front.
Det er full dekning på hver eneste sitteplass i kriken!

rissa5.jpg
Under galleriet bak i kirken ble det installert KV2 ESD5, som er den samme høyttaleren levert foran på hver side av koråpningen. Høyttaleren er tidsforsinket i forholdt til fronthøyttalerne.

Lydanlegget i Rissa Kirke er et høykvalitets lydanlegg som i tillegg til et helt enkelt bruk til gudstjenester, begravelser o.l, også kan benyttes til kor, orkester, solister og allsidige arrangementer. Det er totalt 2x2000Watt forsterkereffekt i lydanlegget. I tillegg til særedels enkel kontrollenhet (Ashly RD8) kan man tilkoble hvilken som helst annen mikser for bruk til konserter og andre allisdige arrangementer.


rissa6.jpg Selve "racket" er sentralen for lydanlegget med forsterkere, DSP og teleslynge.
(Bildet viser et rack fra en annen kirkeinstallasjon)

Det ble en meget god løsning som vi i Audiens Norge AS er stolt av å kunne være leverandør av.