Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Teleslynge og taleoverføring

Audiens Norge AS har blitt Norsk distributør av Contacta teleslynge og taleoverføringssystem. Contacta er en av verdens ledende produsenter og har løsninger for alle behov!

 SKRANKESLYNGE

SKRANKE.png

I bensinstasjoner, apoteker, helsesentre, banker, supermaked installeres skrankeslynger slik at hørselshemmede kan høre hva som blir sagt rett inn på sitt høreapparat. Audiens Norge AS har nylig levert 20 skrankeslynger til betjeningsskrankene på Trondheim Lufthavn Værnes.
Se skrankeslyngene her.

TALEOVERFØRINGSSYSTEM

TALEOVER.jpg

I betjeningsskranker hvor det er vektlagt høy grad av sikkerhet installeres et "Speak transfer system". Contactas STS er verdens mest gjennomprøvde og solgte system for akkurat dette bruket og de har løsninger for alle typer installasjoner.
Se produktene her.

TELESLYNGE

TELESLYNGE_1.png

Vi har løsninger for møte-/konferanserom, klasserom, kirker etc.
Se teleslyngeforsterkere her.

Kontakt oss på telefon 64 83 05 55 eller e-post til post@audiens.no