Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Audiens Norge AS er valgt som leverandør av utstyr til to saler i Åsane Kulturhus.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Bygget som ligger mellom Åsane kirke og Horisont senter blir på tilsammen 26700 kvadratmeter. Bygget skal huse bibliotek, PPT tjeneste, tannhelsekontor, voksenopplæring, ny videregående skole og kulturhus for Åsane bydel i Bergen.

Vår leveranse gjelder sceneteknikk, kabelstruktur, akustikk og innervegger, samt Vivace/Vicello active acoustics til kultursalen med 450 sitteplasser og blackbox med 130 sitteplasser.

Det er totalentreprenør Constructa som er ansvarlig for oppføring av bygget som skal stå ferdig til skolestart høsten 2020.

Prosjektet skal BREAM sertifiseres og leveransen skal dokumenteres i en BIM modell som blir FDVU dokumentasjon på "as built".

Vi er stolte over å få være med på dette prosjektet som gjør at Audiens tar nye steg som leverandør og befester seg som en viktig aktør i kulturhus sammenheng.

ÅSANE.jpg