Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Kontorlandskap

Audiens har utviklet eget kontorlandskap skillevegg løsninger - som ivaretar behovet for gode lytteforhold både i kontor "båser" og i fellesarealene.
"Focus point" - "Meeting point"