Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Oppgradering av lydanlegg til Nygård kirke

Nygård kirke i Bergen har nylig oppgradert lydanlegget. Det gamle systemet bestod av et 100V system som drev alle høyttalerne på en linje. Denne måten å sette opp anlegg var vanlig på 70, 80 og 90-tallet og mange kirkerom får problemer med god taletydelighet når man ikke kan justere høyttalerne individuelt.

I den nye løsningen har vi brukt opp igjen forsterker og høyttalere i menighetssalen samt trådløse mikrofoner, teleslyngesystemet og høyttalere i kirkesalen. Vi har levert ny Ashly Protea lydmatrise med kontroll for alle kilder samt tidsforsinkelse til høyttalere og flerkanals forsterker som driver høyttalerne i kirkerommet.

Etter endt installasjon ble det utført innmåling av taletydelighet (STI) for å sikre at løsningen oppfyller normale normer for god taletydelighet i kirkerom.

Vi har i tillegg levert et portabelt anlegg som skal brukes i forbindelse med konserter. Dette anlegget består av en Yamaha TF mikser som er plassert i et AViNordic skap, RCF ART høyttalere og subwoofere.   
AViNygård.jpg
Yamaha TF 3 mikser i spesial laget skap fra AViNordic med lagringsplass og rack under mikseren.

nygård.jpg
Ashly RD 8 i AViNordic skap for å styre lyden i det fastmonterte anlegget.