Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Lydanlegg for konserter og gudstjeneste i Moss Kulturkirke.

Moss Kirke har vært gjennom en omfattende ombygging og restaurering de siste årene. En viktig målsetning er at kirken i tillegg til gudstjenester også skal kunne benyttes til et stort spekter av kulturaktiviteter som inkluderer kor, solister og orkester med små og store oppsetninger.

Audiens Norge AS er veldig stolt over å ha fått prosjektere og levere løsningen med gjennomgående høy kvalitet som kan benyttes til alle arrangementene som foregår i Moss Kulturkirke.

Det er levert en høykvalitets løsning med KV2 ES 1.0 og 1.5 system (diskant, mellomtone og bass), som er hengt fast og installert under galleritaket på hver side. I tillegg har kirken mobile ES 1.8 sub bass høytallere som trilles ut ved behov. Hovedsystemet er drevet av 2.stk KV2 EPAK 2500R, som er KV2's systemforstkere for ES 1.0 systemet.


moss.jpg

moss2.jpg Dette ble en meget god og anvendelig løsning med topp lydkvalitet. Den hvite fargen gjør høyttalerne lite iøyefallende mot de hvite veggene

moss3.jpg

moss4.jpg

Moss Kulturkirke er en stor kirke med plass til nærmere 600 mennesker. Vi har derfor i tillegg installert KV2 ESD5 høyttalere foran i koråpningen, og over og under sidegalleriene. KV2 ESD5 er en 2-veis høyttaler som er spesielt laget for å være en "støttehøyttaler" for teater og konsertsaler. Høyttalerene har alle de egenskapene som trengs for å oppnå optmial tilpasning til krevende akustiske lokaler, og for å gi et best mulig lydbilde sammen med det store hovedsystemet i front.

I hele kirkerommet er det nå et "lydteppe" med god dekning uansett hvor du sitter, og det er høy taletydelighet selv ved lavt lydnivå.


moss5.jpg
1) Her ser du hovedracket for alle forsterkere, DSP, teleslynge, trådløse mikrofoner og sentralt utstyr under oppbygging i teknisk rom. Hele gulvet i kirken ble støpt nytt i betong og infrastruktur for lyd, bilde og data ble lagt ut i tilpassende koblingsfester som er produsert av Audiens Norge AS. Det er vektlagt gode funksjoner og enkle tilkoblingsfunksjoner med både analoge mikrofonlinjer og digalte DANTE løsninger. Hele installasjonen er bygd opp rundt en Ashly 24.24M digital matrise med full DSP.

2) Her ser du tilkoblingspunktene under installasjon med mikrofonlinjer, Speakon sub utgang, returer og RJ45 CAT linjer.

3) Her ser du Ashly RD8. Til vanlig gudstjeneste og enkle arrangementer benytter man kun Ashly RD8-kontrolleren for full kontroll på alle aktuelle lydlinjer. Kirketjeneren slår bare på lydanlegget med 1 enkelt bryter, så er det lyd overalt. Ashly RD8 er ferdig merket til bruk. Her finner du de lydkildene som til daglig benyttes i kirken, og dette er alt man behøver å benytte for betjening. I tillegg kan man styre systemet med iPad med Ashly's egen applikasjon, men vi har valgt at det skal være en "fysisk" enhet som kun benyttes til dette formålet.

Det ble en meget vellykket og god løsning som både kirkevergen, kirkefolket i Moss og vi i Audiens Norge AS er meget fordnøyd med.