Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

AV as a service

Audiens leverer totalløsningen for møterom - "AV as a service"

Audiens har gleden av å kunne tilby «AV as a service» til våre kunder.

AV as a service sikrer en velfungerende AV-løsning til enhver tid, til en fast og forutsigbar kostnad. Avtalen gir tilgang på autorisert servicepersonell og en årlig servicegjennomgang. Vi kan også tilby kurs for opplæring og betjening av utstyret til kundens ansatte. Avtalen kan endres og utvides i hele avtaleperioden.

Trykk HER for mer informasjon eller kontakt oss for et uforpliktende tilbud.