Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Kultursalen i Bamble

Backe Vestfold Telemark har vært totalentreprenør på prosjektet. På oppdrag fra Alt Installasjon har Audiens designet, levert og inn justert (tunet) et VIVACE 40 klanganlegg. Salen har et skyveamfi med plass til 280 personer + 50 ekstra seter på gulv mellom scene og amfi. Salen er godkjent for 1000 stående publikum. VIVACE systemet har forhåndsinnstillinger med forskjellige størrelser på romklangen i rommet. Programmene funger både når Amfiet er tilbaketrukket og salen har flatt gulv og styres med et enkelt touch panel

Bamble kulturskole underviser i fag innen musikk, dans og teater. Kultursalen skal kombinere et behov for samlingsplass og kantine på dagtid men også som en moderne scene for hele Bamble. Kultursalen vil tilby alle former for musikalske uttrykk og har derfor installert et VIVACE klang anlegg for perfekt akustikk for alle anledninger