Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Bli medeier!

Audiens skal vokse videre og vi inviterer nå DEG til å bli med på laget. Tegningsvinduet for å kjøpe aksjer åpner 14. april på Folkeinvest.no, men du kan allerede nå melde din interesse gjennom å forhåndstegne aksjer på https://folkeinvest.no/kampanje/audiens-norge-as.

Les mer om emisjonen på vår investorside.