Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

På forsiden av Finansavisen

Audiens var i helgen på forsiden av Finansavisen. "Gründer tror på femgangeren med gromlyd".

I forbindelse med de spennende vekstplanene vi har lagt for de kommende årene,og den forestående emisjonen har det blitt skrevet en lang artikkel om oss i Finansavisen. Vår daglig leder Thorbjørn Danbolt ble intervjuet, og forklarte hvordan Audiens skal bli Norges ledende leverandør av lyd og bilde innen fem år.

Audiens satser på tre områder; levering av profesjonelle lyd og bildeløsninger, design og produksjon av møbler og akustisk innredning, og levering av etterklangsanlegg. Denne unike kombinasjonen er det ingen andre i bransjen som kan levere, og det er nettopp det som vil bli nøkkelen til suksess de neste fem årene.

Vekstplanene krever kapital, og Audiens har derfor valgt å gjøre en emisjon gjennom en folkeinvesteringskampanje i Folkeinvest. Audiens ønsker gode ambassadører over hele landet, og mener at dette er den idéelle løsningen for en langsiktig og god vekst i selskapet med en stabil eiermasse. Er du interessert i å investere? Les mer her.

Artikkelen i Finansavisen kan du lese her.