Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Idéelle akustiske møterom

Skap optimal akustikk i ditt møterom

Man kan kjøpe så fint og flott utstyr man bare vil, men lyden blir ikke bra hvis det ikke er gode akustiske forhold i møterommet. Mikrofonsystemet plukker opp informasjonen som er i rommet. Er det et klangfylt møterom blir det derfor dårlig taleoppfattelse hos mottakeren.

møterom_1.png

Audiens har gjennom Soundlab 2 utviklet en prosess for å kvalitetsikre og oppnå optimale akustiske forhold i et møterom. Etter en grundig analyse av rommet kan vi komme med anbefalinger til akustiske innredninger som vil endre grunnakustikken i rommet. Deretter ser vi på eventuelle oppgraderinger eller justeringer av det lydtekniske.

Målet er å oppnå et brukervennlig og behagelig møterom for både de som er tilstede i møterommet og for de som deltar digitalt.

Audiens har spesialister som designer, produserer og installerer akustiske innredninger. Send oss en tegning eller et bilde av ditt møterom så gir vi deg et uforpliktende tilbud på en akustisk løsning tilpasset møterommet.