Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Knapstad Flerbrukshall

Audiens har levert et topp moderne lydanlegg til nye Knapstad Flerbrukshall.

Knapstad flerbrukshall er en stor ballhall med tilhørende egen turnhall, styrketreningssal og sosialt rom. Vi har levert lydanlegg i alle rom, samt innfelte takhøyttalere i flere tilstøtende allrom. Enkle styringssystemer for lydvolum i de respektive salene, og tilkoblingspaneler for lyd fra smartenheter gir superenkelt brukergrensesnitt. Materialbruken i alle rom er lyst trepanel, og rent akustisk vil vi påstå dette er en av Norges mest vellydende gymsaler tilknyttet en skole. Vi takker Indre Østfold Fylkeskommune for oppdraget, og håper flere skoler i området har anledning til å besøke hallen når smittevernrestriksjonene opphører. Det vil iallfall bli full trøkk i speakeranlegget i håndballhallen når dette tas i bruk.

Vi er veldig fornøyde med gjennomføring av prosjektet. Vi takker for tilliten til Indre Østfold kommune!