Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Myrens treningssenter

I lyse, moderne lokaler på nye Mo-senteret i Nittedal ligger flotte Myrens treningssenter.

Audiens har levert et kraftfullt lydanlegg hvor pumpende musikk skal inspirere alle til et ekstra tråkk på spinningssykkelen, et ekstra løft med manualene eller de siste syrefremmende squatsene i fellessalen. Lydanlegget består av ulike soner og en blanding av aktive fulltonekasser, innfelte takhøyttalere og spesialdesignede møbler fra AViNordic som huser trådløse tilkoblinger for instruktørmikrofoner og egen lys- og lydstyring for respektive treningssaler.

Lyd- og lysdesign, montering og testing er utført av våre superspreke(!) teknikere.