Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Nye salgslokaler

Audiens har brukt de siste månedene på å omstrukturere og optimalisere vår slags og teknisk avdeling. Med god hjelp fra vår produksjonsavdeling har vi nå oppgradert salgsavdeling med optimale arbeids og samarbeidsforhold. Teknisk avdeling er plassert i første etasje og salgsavdeling er i det nye "hemset" over. Med et åpent landskap har alle i teamet god kontakt - og kan koordinere raske møter og beslutninger. På videoen tatt i dag (8/12/2021) er vi nesten ferdig. Nye oppdatering kommer!