Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Elektrokonsulent - installatør

LYD - LYS - BILDE - SCENETEKNIKK - TELESLYNGE - TALEVARSLING

Vi leverer komplette løsninger:

  • Teleslynge prosjekteres og leveres tilpasset hvert rom
  • Talevarsling EN54 prosjekteres og leveres iht. til gjeldende EN54 forskrifter
  • Lyd, bilde, lys og A/V tekniske løsninger prosjekteres 
  • Leveransene gjøres iht. fremdriftsplanen i prosjektet
  • Elektroinstallatør monterer utstyr og trekker all kabelstruktur
  • Vi tegner kabellister, skjemaer og nødvendig dokumentasjon
  • Vi tilkobler og idriftsetter alt utstyr og spesifiserte løsninger
  • FDV utarbeides og leveres

 

steinar.png

Steinar Danbolt

Partner Salg / Prosjekt
Telefon: 9228 4646
Epost: steinar@audiens.no 

magnus.png

Magnus Finnestad

Salg / Prosjekt
Telefon: 4738 5855
Epost: magnus@audiens.no 

 

Svenna Mohaugen

Salg / Prosjekt
Telefon: 4161 4357
E-post: svenna@audiens.no

ferdinand.png

Ferdinand Berentzen

Salg / Administrasjon
Telefon: 9245 9011
E-post: ferdinand@audiens.no