Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Elektrokonsulent - installatør

LYD - LYS - BILDE - SCENETEKNIKK - TELESLYNGE - TALEVARSLING

Vi leverer komplette løsninger:

  • Teleslynge prosjekteres og leveres tilpasset hvert rom
  • Talevarsling EN54 prosjekteres og leveres iht. til gjeldende EN54 forskrifter
  • Lyd, bilde, lys og A/V tekniske løsninger prosjekteres 
  • Leveransene gjøres iht. fremdriftsplanen i prosjektet
  • Elektroinstallatør monterer utstyr og trekker all kabelstruktur
  • Vi tegner kabellister, skjemaer og nødvendig dokumentasjon
  • Vi tilkobler og idriftsetter alt utstyr og spesifiserte løsninger
  • FDV utarbeides og leveres

 

Steinar_1.png

Steinar Danbolt

Partner Salg / Prosjekt
Telefon: 9228 4646
Epost: steinar@audiens.no 

Ferdinand_1.png

Ferdinand Berentzen

Salg / Administrasjon
Telefon: 9245 9011
E-post: ferdinand@audiens.no

Vegard.png

 

Vegard Stensby

Salg
Telefon: 91572874
Epost: vegard@audiens.no 

 

Jo_1.png 

Jo Wang

Akutsikk / Etterklang
Telefon: 9160 4717
Epost: jo@audiens.no