Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Skrankeslynge installert på Trondheim Lufthavn, Værnes

Nå blir det teleslynger i 20 av betjeningsskrankene ved Trondheim Lufthavn, Værnes.

De installerte skrankeslyngene har veldig god lyd og de dekker akkurat det ønskede feltet i front av skranken uten at den som er ved "naboskranken" hører hva som blir sagt.

DSC_0620.JPG

Det er hyggelig at vi vant frem med vårt forslag til løsning, og så håper vi dette er til stor glede for alle høreapparatbrukere.

Vi utfordrer alle som tester skrankeslyngene på Værnes til å gi oss en tilbakemelding. Hvis noe som helst ikke fungerer som det skal så si ifra til meg, så skal jeg ta tak i det.

steinar.JPG

Steinar J. Danbolt
Produktsjef Teleslynger
steinar@audiens.no
92 28 46 46