Teleslynge eksperten


 Audiens er en ledende leverandør av teleslynger til offentlige bygg, kirker og andre steder der mennesker møtes. Vi leverer enten gjennom den lokale elektroinstallatøren eller sender egen tekniker for full installasjon. Tilkobling, igangsetting og full test av anlegget utføres av våre teknikere som har spesialkompetanse på området. 

Dessverre er det mange hørselshemmede som vegrer seg for å si fra om teleslyngen fungerer dårlig. Er du i tvil om alt fungerer som det skal, kommer vår tekniker gjerne og sjekker anlegget og foreslår eventuelle utbedringer.

Audiens leverer både tradisjonelle teleslyngeløsninger, IR-systemer og 2,4GHz løsninger. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva som passer best for ditt lokale.Hva er teleslynge