Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Ål Kulturhus


Vi har designet, levert og installert VIVACE etterklangsanlegg, innervegger, sceneteknisk løsning og kabelstruktur til nye Ål Kulturhus sin landsdelsscene for dans.

Kulturhuset har et veldig variert repertoar hvor artister med forskjellig uttrykk skal opptre. Lydsvake instrumenter som munnharpe, langeleik og hardingfele krever en annen akustikk enn folkemusikkgrupper og forsterkede ensembler.
mbbm-aso-al-dansescene-vivace-roomacoustic-system_1.jpg
Audiens har hatt ansvaret for både grunnakustikken og oppbyggingen av de akustiske innerveggene i salen, samt installasjonen av et VIVACE etterklangsanlegg (AAS). Salen er i utgangspunktet designet for forsterket musikk, men det supplerende VIVACE-anlegget gir alle akustiske arrangementer ideelle akustiske forhold.

Vi vil gratulere Ål Kulturhus med en ny flott scene og takker for et godt samarbeid!