Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Lillestrøm Kultursenter

Vi har levert VIVACE etterklangsanlegg og VIVACE 3D-klangprosessor til Stjernesalen i Lillestrøm Kultursenter. Salen er en flerbrukssal med ca. 400 seter/1000 stående publikum.

Takket være et flott samarbeid med Lillestrøm Kultursenter og en kjempeinnsats fra våre teknikere installerte vi dette på rekordtid ila. julen/nyttår 2019/2020.

Se video av installasjonen under:

Filmet og redigert av Hazelnut AS