Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

SEM-huset

Vi har levert lyd til Simensbråten-Ekeberg meninghetssenter (SEM-huset)

I SEM-huset har vi installert FOHHN LX-60 for å dekke hele rommet med jevn lyd og god taletydelighet. For å dekke nedre frekvensregister har vi levert to stk. LD Systems iSUB. Sammen gir disse et utrolig godt lydbilde i rommet.
Design uten navn(47).png

Det er levert et custom bygget rack fra AViNordic. Her er forsterker, DSP, trådløse mikrofoner og mikser plassert. I tillegg er det tilrettelagt for at lokket på racket kan brukes som en laptop-stand.
Design uten navn(48).png

For å holde rommet ryddig for kabler er det lagt opp to stagebokser med XLR-tilkoblinger for både inngående og utgående signaler fra og til mikseren.
Bilde 14.02.2020, 11 06 21.jpg

Vi gratulerer Bekkelaget og Ormøy menighet med ny lyd i menighetshuset og takker for godt samarbeid.