Soundlab

Audiens er en innovativ og fremtidsrettet bedrift som kontinuerlig forsker på nye løsninger innen lyd og akustikk.

Vi har etablert tre forskningsarealer i våre lokaler på Skedsmokorset:
Soundlab 1: 250 kvm demorom for etterklangsanlegg
Soundlab 2: 25 kvm demorom for videokonferanse med optimaliserte akustiske forhold
Soundlab 3: 120 kvm demorom for FocusPoint & MeetingPoint

Soundlab 1

Soundlab 1 består av et 230 kvm teknisk rom installert med etterklangsanlegg hvor vi elektronisk kan variere rommets etterklangstid og akustiske egenskaper (grunnakustikk). I Soundlaben kan vi foreta akustiske målinger ved ønsket frekvensområde, lydtrykk og etterklangstid. Soundlabens størrelse er som et lite kulturhus, en gjennomsnittlig stor kirke eller et stort undervisningsrom, og vi kan dermed simulere og teste planlagte installasjoner for utstyr og innredninger, og deretter dokumentere at løsningen er i henhold til kravspesifikasjoner og prosjektbeskrivelser. Testing og simulering har vist seg å være svært viktig for våre muligheter til å blant annet vinne frem i anbudskonkurranser. I 2019 simulerte vi fire store installasjoner og
vant frem i konkurransene på samtlige.

Soundlab 1 anvendes videre som en vesentlig del av produktutviklingen av vårt møbelmerke AViNordic. Her foretar vi tester på møbler og innredninger for å kunne dokumentere at de innehar relevante akustiske egenskaper og kan kvalitetssikres. 

Gjennom Soundlab 1 er Audiens blitt ledende leverandør av videoproduksjonstjenester. Våre spesialister har flere års erfaring med distribusjon av blant annet live video-streaming over internett (webcast), videokonferanseløsninger og produksjon av ulike filmer. Vi produserer allmøter, pressekonferanser, produktlanseringer, kvartalspresentasjoner, konferanser, ulike eventer (underholdning, feiringer, kick-off, kundeseminarer, konserter m.m.), investordager, interne informasjonsmøter, paneldebatter med mer. Arrangementene foregår i alt fra vanlige møterom til store auditorium med opp til flere hundre deltakere i salen. Dette betyr at vi også i mange tilfeller leverer storskjermproduksjoner lokalt samtidig med ekstern streaming. 

Soundlab 2

Soundlab 2 er et 25 kvm stort møterom hvor det er lagt opp for videokonferanse i optimale akustiske forhold. 

De fleste bedrifter gjennomfører daglige videokonferansemøter gjennom teams eller skype. Den største utfordringen med videokonferanser er lydkvaliteten, og det kan være krevende å tilstrebe en akseptabel taletydelighet selv om utstyret man benytter har høy kvalitet. Dette skyldes i hovedsak dårlige akustiske forhold i møterommet. I Soundlab 2 har Audiens bygget «det ideelle møterommet» med akustisk tilpassing og innredning. Her kan vi fint sitte inntil 8 personer og likevel gjennomføre et møte med optimal lydkvalitet og taletydelighet.

All innredning og akustikk i møterommet er designet og produsert av vårt egne møbelmerke AViNordic. Våre møbeldesignere skreddersyr akustikk og innredning etter kundens behov. Les mer om AViNordic her

Soundlab 2 har fire funksjonsområder:

  1. Ordinært møterom
  2. Videokonferanse for inntil 8 personer med optimal lyd og bildekvalitet
  3. Studiorom og kontrollrom for diverse produksjoner i Soundlab 1
  4. Podcast innspillinger

Soundlab 2 er et fantastisk flerbruksrom hvor lyd, bilde og akustikk er optimalisert for alle funksjonsområdene. 

Soundlab 2.jpg

soundlab-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Soundlab 3

Soundlab 3 er et 120 kvm stort kontorlokale hvor vår salgsavdeling idag sitter. Vi optimaliserte akustikken og plassbruken i kontorlokalet ved å bygge FocusPoint & MeetingPoint. Selgerne sitter derfor nå i et akustisk optimalt åpent kontorlandskap, hvor de på sin egen arbeidsplass har fått et FocusPoint, og hvor de i MeetingPoint kan møtes for en kort prat seg imellom.

Gjennom å bygge FocusPoint & MeetingPoint i våre egne lokaler har vi fått en unik mulighet til å forske på hvordan man best mulig kan løse de akustiske problemene som ofte oppstår i et åpent kontorlandskap. Les mer om FocusPoint & MeetingPoint her.

fm.jpg

Soundlab3.jpg