Teleslynge

Det er mange hensyn som må tas når man installerer et teleslyngeanlegg. Ta kontakt med vårt fagteam for spørsmål om teleslynger
Teleslynge er en kabel som er lagt rundt et rom, eller en mindre flate og kobles til en teleslyngeforsterker, som henter lyd fra en lydkilde (mikrofon, lydanlegg, etc.), og sender signaler over et magnetfelt som oppfattes av et høreapparat.