Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Båstad Kyrkje

Audiens leverte en kraftig "long throw" projektor og lettetløsning til Båstad Kirke i Trøgstad kommune.

Detaljer
Installasjon: 2016