Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Hønefoss Kirke

Audiens har levert etterklangsanlegg og lydanlegg til Hønefoss Kirke. 
Ved installasjon av etterklanganlegg i kirken sikret vi god akustikk for orgel og menighet kombinert med god taletydelighet. 

Detaljer
Installasjon: 2017
Budsjett: 1,5 mill