Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Rotnes Kirke

Audiens har levert lyd, bilde og teleslyngeanlegg til Rotnes Kirke.

Leveransen er designet for allsidig bruk ettersom kirken fungerer som både kulturkirke og konsertarena. Teleslyngen sikrer god lyd også for hørselshemmede.

Detaljer
Installasjon: 2016