Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Simensbråten-Ekeberg Menighetssenter (SEM-Huset)

Audiens har levert lydpakke og custom rack fra AViNordic til Simensbråten-Ekeberg Menighetssenter i Oslo Kommune.

Detaljer
Installasjon: 2020