Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Stedje Kyrkje

Audiens levert lydpakke og custom rack fra AViNordic til Stedje Kyrkje i Sogndal Kommune. 

Detaljer
Installasjon: 2020