Undervisningsbygg

Hasle Skole

Hasle Skole

Audiens har levert komplett lydpakke, AV-løsning til fem forsamlingsrom og teleslyngeanlegg m...

Glommasvingen Skole

Glommasvingen Skole

Audiens har levert lyd, lys, bilde og sceneteknisk utstyr til Glommasvingen Skole i Sør Odal ...

Østersund Ungdomsskole

Østersund Ungdomsskole

Audiens leverte lyd, lys og bilde til kultursalen på Østersund Ungdomsskole i Lillestrø...

Hvaler Skole

Hvaler Skole

Audiens leverte komplett styringssystem, lyd, lys, bilde og sceneteknisk utstyr til kultursalen på...

Leiknes Skule

Leiknes Skule

Audiens har levert lydanlegg til gymsal og kulturscene på Leiknes Skule i Alver Kommune.

Algarheim Skole

Algarheim Skole

Audiens leverte lyd, bilde og talevarsling til Algarheim skole i Ullensaker Kommune.

Vi leverte Foh...

Huseby Skole

Huseby Skole

Audiens har levert komplett kulturteknologisk leveranse til Huseby Skole i Trondheim.

Leveransen be...

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Audiens var totalleverandør av AV-utstyr til Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo.

V...

Vest-Lofoten VGS

Vest-Lofoten VGS

Audiens har levert komplett AV-pakke og talevarsling til Vest-Lofoten VGS.Det ble levert AV-pakke ti...

Jessheim VGS

Jessheim VGS

Audiens leverte lyd, lys og bildeløsninger til nye Jessheim Videregående Skole.

V...