Har du spørsmål?
Få svar på det du lurer på ved å kontakte oss på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Service og installasjon

Service

Vi tilbyr servicekontrakter innen alle våre fagfelt.

Installasjon

Våre teknikere installerer i utgangspunktet alle våre prosjekter og har derfor ansvaret for både prosjektering og utførelse. Ved større installasjoner som for eksempel talevarsling jobber våre teknikere i tett samarbeid med andre installatører.

Service og vedlikehold av talevarsling

Audiens tilbyr service og vedlikehold av talevarslingsanlegg. Vi utfører årlig kontroll i henhold til NS3961 og gir en detaljert og oversiktlig status på anlegget. Vi tilbyr i utgangspunktet servicekontrakter på alle talevarslingsanlegg, men vær oppmerksom på at det kun er de anleggene Audiens har levert som vi kan gjøre endringer eller feilsøkinger på. Feilsøking på høyttalerkurser kan gjøres uansett leverandør. Vi leverer nye sentralenheter til kunder som har utdatert eller foreldet utstyr som ikke lenger er mulig å reparere.