Streaming med lyd i kringkastingskvalitet


 
Idag kan man enkelt streame arrangement med mobiltelefon eller kamera til Youtube og Facebook kanaler. Gode kameraer sørger for høy kvalitet på bilde overføring.
Den største utfordringen idag er selve lydkvaliteten på streamingen. 
Lydkvaliteten ved one-device opptak preges av et innebygget miktofon/høyttaler systemsom egentlig kun er ment til direkte tale i telefon mikrofonen. 

Lydpptaket gjort fra mobile enheter preges derfor av redusert tale-tydelighet - og lydbildet er ofte "ullent" og vanskelig å oppfatte. 

Dette kan oppleves som svært frustrerende for online-publikum

Audiens har lydløsningen som garanterer for kringastingskvalitet på streamingen samtidig som den "enkle" betjeningsløsningen for streaming ivaretaes.

Ta kontakt for mer informasjon.